Eigen zon eerst

Het nieuwe jaar is begonnen, tijd voor overzichtjes. In onze woning staat een batterij, waarin niet gebruikte zonnestroom wordt opgeslagen. Stroom die is opgewekt via onze zonnepanelen. Deze batterij is vanaf januari 2019 losgekoppeld van het project, waarin de batterijen in zo’n 50 woningen in onze wijk gezamenlijk een virtuele elektriciteitscentrale vormden, de ‘Virtual Power Plant’. Tijdens dagen dat de zon schijnt wordt de opgewekte zonnestroom eerst gebruikt door de apparaten in huis die aan staan. Gedurende werkdagen staan er in ons huis bijna geen apparaten aan. Dagelijks wordt de niet verbruikte stroom opgeslagen in onze batterij, die om ongeveer 13.00 uur reeds volledig is opgeladen. De opgewekte stroom van de rest van de middag wordt terug geleverd naar de elektriciteitscentrale (waarvoor wij 1x per jaar een vergoeding ontvangen). In de jaaroverzichten m.b.t. onze woning over 2018 en 2019 viel het mij op dat onze woning in 2019 ongeveer 2.000 kWh minder opgewekte stroom heeft terug geleverd aan het electriciteitsnet. Ik vermoed dat deze 2.000 kWh in 2019 dagelijks is opgeslagen in onze batterij. Zodra de zon niet meer schijnt, verbruikt onze woning ’s avonds tot ongeveer 23.00 uur de overdag opgeslagen stroom uit de batterij. Dus i.p.v. terug leveren aan het elektriciteitsnet gebruiken we ’s avonds onze eigen, eerder die dag opgewekte, zonnestroom. Eigen zon eerst.